"Dziecko chce być dobre.
Jeżeli nie umie - naucz,
jeżeli nie wie - wytłumacz,
jeżeli nie może - pomóż."

(Janusz Korczak)


Punkty konsultacyjne

W celu umożliwienia rodzicom i młodzieży szybkich, doraźnych konsultacji specjalistycznych, uruchomione zostały w Poradni Punkty Konsultacyjne:

  • Punkt Konsultacji Logopedycznej w każdą środę w godz. 13.00 – 18.00 (rejestracja od godz. 8.00 w sekretariacie)


  • Punkt Konsultacji Psychologiczno - Logopedycznej Dziecka Małego - diagnoza psychologiczno – logopedyczna dzieci do 3 roku życia w każdy III czwartek miesiąca (informacje i rejestracja w sekretariacie)


  • Punkt Konsultacyjny Dziecka Zdolnego Dyslektycznego – diagnoza zdolności i uzdolnień, konsultacje, porady, instruktaże do ćwiczeń domowych w środy 9.00 – 13.00 (informacje i rejestracja w sekretariacie)


  • Punkt Doradztwa Zawodowego w piątki 15.00 – 18.00, os. Szkolne 27 w poniedziałki 14.00 – 18.00, os. Złotego Wieku 36 (Filia Poradni) (informacje i rejestracja w sekretariacie)