"Dziecko chce być dobre.
Jeżeli nie umie - naucz,
jeżeli nie wie - wytłumacz,
jeżeli nie może - pomóż."

(Janusz Korczak)

Pomoc psychologiczna

Formy pomocy psychologicznej:


  • Opieka psychologa nad przedszkolami, szkołami, dyżury w placówkach


  • Diagnoza psychologiczna, dotycząca rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego dzieci i młodzieży


  • Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się


  • Terapia psychologiczna indywidualna i grupowa


  • Terapia rodzin


  • Konsultacje dla rodziców i nauczycieli, dotyczące problemów w nauce i zachowaniu dzieci i młodzieży


  • Pomoc grupowa dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli (warsztaty, prelekcje, grupy wsparcia – szczegóły w zakładce „Formy pomocy grupowej”)