"Dziecko chce być dobre.
Jeżeli nie umie - naucz,
jeżeli nie wie - wytłumacz,
jeżeli nie może - pomóż."

(Janusz Korczak)

Pomoc pedagogiczna

Formy pomocy pedagogicznej:

 • Badanie dojrzałości szkolnej

 • Diagnoza pedagogiczna dzieci z trudnościami w uczeniu się

 • Diagnoza pedagogiczna dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki

 • Terapia pedagogiczna indywidualna

 • Terapia pedagogiczna grupowa

 • Kompleksowa diagnoza i terapia pedagogiczno - logopedyczna

 • Instruktaże edukacyjne dla rodziców do ćwiczeń z dziećmi

 • Profilaktyka pedagogiczna – zajęcia warsztatowe zapobiegające niepowodzeniom edukacyjnym uczniów we współpracy z rodzicami

 • Poradnictwo wychowawcze

 • Terapia rodzin

 • Punkt Konsultacyjny Dziecka Zdolnego Dyslektycznego – diagnoza zdolności i uzdolnień, konsultacje, porady, instruktaże do ćwiczeń domowych czynny w środy 9.00 – 13.00 (informacje i rejestracja w sekretariacie)

 • zajęcia rozwijające uzdolnienia

 • Pomoc grupowa dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli (warsztaty, prelekcje, grupy wsparcia – szczegóły w zakładce „Formy pomocy grupowej”)