"Dziecko chce być dobre.
Jeżeli nie umie - naucz,
jeżeli nie wie - wytłumacz,
jeżeli nie może - pomóż."

(Janusz Korczak)


Formy pomocy grupowej • zajęcia korekcyjno - kompensacyjne dla dzieci przedszkolnych

 • terapia pedagogiczna i zajęcia korekcyjno - kompensacyjne dla uczniów szkoły podstawowej

 • terapia pedagogiczna dla uczniów z klas IV - VI z trudnościami w pisaniu i czytaniu w oparciu o program edukacyjno - terapeutyczny "Ortograffiti"

 • terapia pedagogiczno - logopedyczna dla uczniów z klas IV-VI z trudnościami w czytaniu i mówieniu Metodą XVIII Struktur Wyrazowych

 • Trening Twórczego Myślenia z terapią pedagogiczną dla uczniów z klas IV -VI (uczeń zdolny i dyslektyczny)

 • terapia pedagogiczna dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (także dla uczniów zdolnych)

 • terapia kompleksowa (logopedyczno - pedagogiczna) dla dzieci z wadami wymowy oraz współwystępującymi trudnościami w nauce szkolnej

 • zajęcia terapeutyczno - rozwojowe prowadzone Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne dla rodziców i dzieci w wieku przedszkolnym ⎛ grupa I od października 2013 r. ⎛ grupa II od 17.02.2014 r. ⎛ grupa III od 19.02.2014 r.

 • grupa rozwoju osobistego dla gimnazjalistów

 • grupa socjoterapeutyczna dla dzieci z klas V – VI

 • grupa dla dzieci z problemami adaptacyjnymi dla klas I – III szkoły podstawowej

 • Trening Twórczego Myślenia dla dzieci zdolnych z klas II – III oraz IV – V szkoły podstawowej

 • Szkoła dla rodziców

 • grupa wsparcia dla rodziców po Szkole dla Rodziców

 • Szkoła dla Rodziców dzieci w wieku przedszkolnym

 • Szkoła dla rodziców dzieci nadpobudliwych

 • grupa wsparcia dla rodziców dzieci nadpobudliwych - (dla rodziców, którzy ukończyli "Szkołę dla rodziców dzieci nadpobudliwych" lub "Warsztaty dla rodziców dzieci nadpobudliwych")

 • Sobotnie warsztaty dla rodziców dzieci nadpobudliwych

 • warsztaty psychoedukacyjne organizowane na bieżące potrzeby szkół