"Dziecko chce być dobre.
Jeżeli nie umie - naucz,
jeżeli nie wie - wytłumacz,
jeżeli nie może - pomóż."

(Janusz Korczak)


Mediacje

Mediacje – to nasza nowa propozycja pomocy w rozwiązywaniu różnorodnych konfliktów i problemów: rodzinnych, wychowawczych, rówieśniczych i wielu innych. Skierowana jest do Rodziców, Uczniów i Nauczycieli.

Mediacja – to dobrowolne i poufne porozumiewanie się stron, znajdujących się w konflikcie w obecności bezstronnej osoby trzeciej /mediatora/, które ma na celu dojście do ugody, satysfakcjonującej obie strony.

To strony zainteresowane są autorami porozumienia, bo one będą je realizować i to one, przy pomocy mediatora, ustalają jak możliwie szybko i najlepiej rozwiązać problem, aby potrzeby i interesy wszystkich stron były zaspokojone w możliwie największym stopniu. Dotyczy to mediacji rodzinnych, wychowawczych, rówieśniczych czy nawet z nieletnim sprawcą czynu karanego.

Kardynalną zasadą mediacji jest pełna dobrowolność.