"Dziecko chce być dobre.
Jeżeli nie umie - naucz,
jeżeli nie wie - wytłumacz,
jeżeli nie może - pomóż."

(Janusz Korczak)


Doradztwo zawodowe

Formy pomocy:

  • Diagnoza młodzieży pod kątem wyboru zawodu

  • Wycieczki zawodoznawcze

  • Indywidualne doradztwo zawodowe - pomoc w wyborze kierunku kształcenia

  • Prelekcje dla uczniów klas III gimnazjum na temat planowania kariery edukacyjno - zawodowej

  • Warsztaty zawodoznawcze pt.: ”Kim być?” dla uczniów klas III gimnazjum

  • Spotkania dla rodziców uczniów klas III gimnazjum pt. „ Moje dziecko wybiera zawód”.Punkt Doradztwa Zawodowego jest czynny:

w piątek w godz. 15.00 – 18.00

os. Szkolne 27,

tel. 12 644 18 85

w poniedziałek w godz. 14.00 – 18.00

os. Złotego Wieku 36 (filia Poradni)

tel. 12 647 11 78

(Prosimy o rejestrację telefoniczną)