"Dziecko chce być dobre.
Jeżeli nie umie - naucz,
jeżeli nie wie - wytłumacz,
jeżeli nie może - pomóż."

(Janusz Korczak)


Terapia Biofeedback


Biofeedback - jest to metoda pozwalająca kontrolować procesy zachodzące w organizmie. Uczy panowania nad własnymi reakcjami, pomaga odpowiednio relaksować się, a tym samym radzić sobie nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach. Jest terapią wspomagającą, wymagającą długiego okresu ćwiczeń, a nie „cudowną” metodą na wszystkie zaburzenia rozwoju dziecka.


Na terapię kwalifikujemy dzieci które pozostają pod opieką naszej Poradni. Dziecko zgłaszają rodzice w porozumieniu z psychologiem. W pierwszej kolejności na terapię przyjmowane są dzieci z klas I – III oraz dzieci rodziców uczestniczących w szkoleniach warsztatowych dla Rodziców dzieci nadpobudliwych.


Poradnia zapewnia 20 spotkań dla jednego dziecka.

Warunki konieczne do kwalifikacji:

  • Diagnoza psychologiczna (potwierdzona norma intelektualna, rodzaj zaburzeń uwagi, ustalenie dominacji półkul mózgowych)

  • Zaświadczenie od neurologa o przeprowadzonym EEG i braku przeciwwskazań do terapii Biofeedback

  • Brak nasilonych zaburzeń współwystępujących (poważnych zaburzeń mowy, nasilonych zmian w EEG, całościowych zaburzeń rozwoju)